Bibliotheca Reformatoria Neerlandica

From GAMEO
Revision as of 18:43, 16 August 2013 by GameoAdmin (talk | contribs) (CSV import - 20130816)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bibliotheca Reformatoria Neerlandica is the title under which a number of important writings from the Reformation period in the Netherlands were published anew, with introductions and notes by Samuel Cramer, professor at the University of Amsterdam and the Mennonite Seminary of Amsterdam, and F. Pijper, professor at the University of Leiden. The entire series, consisting of 10 volumes, of which the first appeared in 1903 and the last three in 1914, was published by Martinus Nijhoff at The Hague. This republication of very rare works is of great value for understanding the history of the church in the 16th century. Of special value to the Mennonites are volumes II, V, VII, and X, which present important writings by or for Mennonites, together with most valuable introductions. Volumes II, V, and VII were edited by Cramer, and X by Pijper, since Cramer had meanwhile died. Pijper began his part with an In Memoriam, in which he honored the services of Cramer. A brief summary of the contents of the parts that deal with the Mennonites follows.

Volume II, published in 1904 (683 pages), contains a reprint of Het Offer des Heeren, the oldest collection of Anabaptist-Mennonite martyr letters and songs, following the edition of 1570. Further, this volume contains Een Liedtboecxken, tracterende van den Offer des Heeren, following the edition of 1570, including the letters and hymns by and about the martyrs, which are found in other editions of Het Offer des Heeren with the Liedtboecxken, but are missing in the edition of 1570. Volume V, published in 1909 (664 pages), presents Dutch anabaptistica. (1) Die Slotel van dat Secreet des Nachtmaels. Geschreven door eynen Henrick Rol. Item, eyne rechte Bedijnckung, hoe dat em Liechaem Christi van onsen lichaem tho underscheyden isz; (2) Die Ordonnance Godts, and Verclaringe van den gevangenen ende vrien wil, both by Melchior Hoffman; (3) Handelinge van der disputacie in Synodo tot Straesburch teghen Melchior Hofmann door die predicanten derselver Stadt; (4) Two works by Adam Pastor: Underscheit tusschen rechte leer unde valsche leer, dorch A. P., and Disputation van der Godtheit des Vaders, des Soens unde des hilligen Geistes; (5) A reprint of a collection published in 1560: Broederlicke vereeninge van sommighe Kinderen Gods. This collection comprises (a) Broederlicke vereeninge aengaende seven articulen; (b) Eenen Sendtbrief van Michiel Satler aen de Ghemeynte Gods tot Horb; (c) Van der genoechdoeninghe Christi; (d) Van der echtscheydinghe; (e) Van tweederley gehoorsaemheyd; (f) Van hooringhe der valscher propheten; (g) Van boose Voorstanders; (h) Einen Sendtbrief van Melchior Rinck ende Antonius Jacobsz; (i) Van de Sentencie tegen Michiel Satler.

Volume VII, published in 1910 (587 pages), is called Zeventiende-eeuwsche schrijvers over de geschiedenis der oudste Doopsgezinden hier te lande (17th-century writers about the history of the oldest Mennonites in this country), and includes (1) Successio Anabaptistica, Dat is Babel der Wederdopers door V.P. (MDCIII); (2) Bekentenisse Obbe Philipsz, 1584; (3) Tegen-Bericht op de voor-Reden vant groot Martelaer Boeck, door Hans Alenson (1630); (4) Nicolai’s Inlasschingen in Bullingers "Teghens de Wederdoopers" (MDLXIX); (5) (Card van Ghendt) Het beginsel der scheuringen onder de Doop-gesinden (1658).

Volume X, published in 1914 (723 pages), with the title, De Geschriften van Dirk Philipsz, gives a reprint of all the extant writings of this elder, namely: (1) Enchiridion oft Hantboecxken van de Christelijcke Leere ende Religion, in corte somma begrepen, ten dienste van alle Liefhebbers der waerheit wt der Heyliger Schrift ghemaect, nu nieus gecorrigeert ende vermeerdert door D.P. int Jaer onser Heeren MDLXIIII; (2) Verantwoordinghe ende Refutation op twee Sendtbrieven Sebastiani Franco (door) D.P.; (3) Sendtbrief, uyt reynder Broederlycker Liefde, aen de vier St(eden) gheschreven, (door) D.P. (1567) 1619; (4) Cort, doch grondtlick, verhael van den twistigen handel ende onschriftmatigen Ordeel, dat in Fr(iesland) ouer sommighen, die men de Vlamingen noemt, ghegheven is; (5) Een Appendix aen ons Boecxken vanden twistigen handel in Vr(iesland) tusschen die Vr(iesen) ende Vl(amingen); (6) Van de Echt der Christenen door D.P., 1569; (7) Naeghelaten Schrift Van den Euangelischen Ban ende Mijdinghe, door S.G. Diereck Philips. Wt den Fransoyschen vertaelt door C. V. M., 1602; (8) Letters and songs of Dirk Philips.Author(s) Nanne van der Zijpp
Date Published 1954

Cite This Article

MLA style

van der Zijpp, Nanne. "Bibliotheca Reformatoria Neerlandica." Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. 1954. Web. 3 Dec 2021. https://gameo.org/index.php?title=Bibliotheca_Reformatoria_Neerlandica&oldid=54704.

APA style

van der Zijpp, Nanne. (1954). Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. Retrieved 3 December 2021, from https://gameo.org/index.php?title=Bibliotheca_Reformatoria_Neerlandica&oldid=54704.
Hpbuttns.png

Adapted by permission of Herald Press, Harrisonburg, Virginia, from Mennonite Encyclopedia, Vol. 1, pp. 337-338. All rights reserved.


©1996-2021 by the Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. All rights reserved.